1 lipca 2020 1

PIŁKA DIAGONALNA

przez Radosław Bella

Czas kwarantanny za nami. Wiele webinarów, szkoleń on-line oraz przeczytanych artykułów zmusiły mnie do refleksji. Od momentu, gdy rozpocząłem analizę…